Ankerske Naturstein A/S ligger i ”marmor-byen” Fauske (midt på E6), 6 mil øst for Bodø.

Vi er en moderne bedrift som produserer/leverer det meste innenfor naturstein. Våre solide røtter strekker seg helt tilbake til 1885. Vi har årelang erfaring i behandling, bearbeiding og tilpassninger av naturstein. Det gir oss en solid plattform for å tilby markedet et bredt utvalg av både steintyper og produkter av høy kvalitet.

Nøyaktighet og leveringsdyktighet har høy fokus hos våre dyktige medarbeidere, som alle har fagbrev innenfor steinfaget. Kunden står alltid i fokus, og vi står klare for å skreddersy steinen etter dine mål og ønsker. Vi betjener både små og store oppdrag!

Historikk

Ankerske Naturstein har sitt opphav helt tilbake til 1886, da Chr. Anker bygde et stort marmorsliperi på Isebakke ved Iddefjorden, 5 km vest for Halden. De viktigste artiklene var plater, søyler, profiler og ornamenter, der det meste ble eksportert til Sverige, England og Nederland. Men det ble også levert fasadeplater til mange nybygg i Kristiania.
Oppbyggingen av marmorindustrien på Fauske foregikk fra ca. 1885 til langt ut i neste århundre. På det meste arbeidet 150 mennesker med marmor på Fauske. Nest etter gruveindustrien i Sulitjelma var nok Ankerske den viktigste industriarbeidsplassen i Fauske Kommune på denne tiden.

Ankerske på Fauske utviklet seg fra å være et enkelt brudd til en større industribedrift som etter hvert også foredlet sine produkter. Bedriften hadde mange steinbrudd og steinrettigheter i Nordland, Trøndelag, på Vestlandet og Østlandet og det ble investert mye penger i nytt og moderne utstyr. I 1895 etablerte Den Ankerske Marmorforretning seg sammen med Landmannsbanken i København. Selskapet overtok sliperiet og bruddene på Fauske.

I 1910 ble mesteparten av anlegget på Isebakke flyttet til Fauske. De viktigste produktene var fasadeplater som ble montert på bygninger. Gravmonumenter ble hugget til for hånd og omkring 1900 var 8 kvinner i arbeid med å meisle inskripsjoner og gravskrifter. I 1920-årene var servantplater en stor eksportartikkel og det fortelles at det i en periode ble sendt 150 servantplater i uken bare til England.

Ankerske har opp gjennom årene hatt flere forskjellige eiere. Steinbruddet og fabrikken ble adskilt sommeren 1999, da det for første gang ble lokalt eierskap av bedriften. De ansatte overtok fabrikken, og etablerte Ankerske Naturstein AS.