Marmor

Marmor er et fantastisk naturprodukt, som gjennom tidene har vært brukt og verdsatt på grunn av sin skjønnhet og fargestruktur.

Marmoren ble dannet for flere hundre millioner år siden, og består av nedbrutte bergarter, plantedeler og skalldyr, som ble omdannet under stort trykk og høye temperaturer. Avhengig av mineral-innholdet kan marmoren variere mye i farger og hardhetsgrad.

Marmor kan brukes til mye, men tåler ikke syre, og er derfor mindre egnet til bruk på kjøkkenbenk. Det er også en av de mest porøse steintyper, og suger lett opp både fuktighet og smuss. Det er derfor spesielt viktig å utføre impregnering av overflaten før marmoren tas i bruk. Marmoren påvirkes av sur nedbør, og polerte flater vil mattes ned ved utendørs bruk.